Thông tin liên hệ

Ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3 871 686
FAX:(061) 3 871 686
E-mail: tragiang@ongdon1.com

Chi Nhánh 2:

Khu 5, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Dồng Nai